eil-nyFriidrettsgruppa

v/André Høyset
6940 EIKEFJORD

  Andre nettsted: S&Fj Friidrettskrets
 Klubben si eiga heimeside / Hovlandstølen Opp med meir Klikk her  
André Høyset Leiar Telefon: 915 20 807
   

Edvin Halvorsen  Nestleiar

Marlyn Tonheim Skrivar

Arne Odd Løkkebø Drift Trimbua

Anstein Aa kasserar

E-post:

 

   
   

Hovedmålet til Friidrettsgruppa er å få barn og ungdom interessert i ein eller annan form for idrett. Vi sikter sjølvsagt mot Friidrett, der vi bruker å ha utøvere i landseliten i aldersbestemte klasser.

Friidrettstreningene er delt opp i 2 nivå.

Eit barneparti 6 - 10 år med leikaktiviteter. Her er yngre velkomne i følge med foresatte. Det er fleire trenere for denne gruppa, med Sigbjørn Holsen som koordinator. Vi vil gjerne ha kontakt med foreldre som kan tenke seg å ofre en kveld for måneden på sine unge håpefulle.

Gruppa 10+ er meir spissa mot friidrett. Hovedmålet er å bygge ein basis, slik at dei kan utviklast vidare og kanskje bli både norgesmester og verdensmester. Tirsdager er det sirkeltrening og torsdager spensttrening. Odd Asle Endestad er trener på denne gruppa.

Jørn Høyset som er verdensmester i styrkeløft hadde friidrettstreningane i Eikefjord som sitt faste holdepunkt i ungdomsskulen og videregående skule. Her fekk han inn ein god basisfysikk slik at han kunne fortsette å trene i styrkeløftgruppa i Florø.
Det er også muleg for DEG å nå like langt, men det krev trening og tett oppfølging av dine foreldre

Tilbod EIL friidrett frå oktober 2013:
 
 
Barneidrett i gymsal ( 6 til 10 år)  tysdagar kl 14.45 ( 100,- pr halvår)

 

Innmelding Trimbua som ny medlem / fornying:

Betal til konto:3705.19.10746
Merk innbetaling med navn og telefon nummerSirkeltrening  tysdagar kl.20.00

(300,- pr halve år - fakturerast pr ½ år)
(150,- for unge tom 19 år)
Her må alle unge frå 10 år og kome og delta.

Meir om Trimbua: 

 

Aktivitetane til Styrkegruppa og Trimbua er slått i saman. Dette gjennom felles medlemskap og lokalisering i gamle Inspire lokale i Eikefjord sentrum.

 

2. november blir det open dag / offisiell opning i nye lokale. Her blir det informasjon om treningstilbod og ein kan få gratis instruksjon i bruk av apparata for kondisjon og styrke.

 

Alle medlemmer har tilgang til:

 

$1·         Eigentrening på alle styrke og kondisjonsapparat

 

$1·         Deltaking på alle treningar med instruktør (avgrensa tal plassar)

 

$1·         https://sites.google.com/site/eilspinning/home

 

Tilgang til sirkeltrening gymsal ved skulen, tysdagar kl 19.00

 

“Gamle Trimbua medlemmer” går over til ny betalingsmodell , når eksisterande forhandsbetaling skal fornyast

 

Medlemsprisar

Pr mnd.

Avtaleperiode

Ungdom 13 – 19 år
Ungdom under 18 år må ha samtykke frå ein forelder

149,-

12 månaders avtale /autogiro
Evt.  pr skuleår.

Vaksne 20-64 år

199,-

12 månaders avtale/ autogiro

Senior 65 år +

149,-

12 månaders avtale/ autogriro

Stykk pris for enkeltbesøk

(gjeld berre fram til 31.12.13)

100,-

Betal kontant med å legge penger i “postkasse”

Alle medlemmer av Trimbua blir innmeldt  i Eikefjord Idrettslag

Tilgang til lokale: (Midlertidig ordning): Nøkkel er i skap på utsida med kode
Eige adgangskort blir utsteda for medlemmer – utdeling frå 1.november / adgang dør på sørsida av bygget


Innmelding i Trimbua: Ta kontakt med ein av desse: Anstein Aa ( Tlf: 930 65 427) Arne Løkkebø( Tlf: 470 28 924) eller André Høyset (Tlf: 915 20 807)

Driftsansvarleg for NyeTrimbua  & Styrkerommet: Eikefjord Idrettslag friidrettsgruppa STEP er en dynamisk treningsform hvor vi går opp og ned på en regulèrbar plattform (en Step) til musikk. Programmet inneholder ulike step-trinn, samt armbevegelser. Den største fordelen med Step-trening er at den gir stor kondisjonseffekt, men lav belastning på sener, muskler og ledd. Det er vist at belastningen på bena under Step-trening er tilsvarende den man har ved gange i en hastighet av 5 km i timen. Kondisjonseffekten ved Step-trening tilsvarer den effekten man oppnår ved å løpe i en hastighet av 11 km i timen. Step er trening for alle, - alle kan gå opp og ned på en plattform. Til forskjell fra aerobic, er Step-treningen stasjonær; man beveger seg ikke rundt i salen. Alt skjer på step`en din, som er plassert like foran deg. Step er også en populær treningsform for menn, da de enkleste timene setter mindre krav TIL koordinasjon!Treningsøkta avsluttes med styrke for armer med vekter. 

 PILATES I treningen legges det særlig vekt på å styrke de dype musklene rundt mage og rygg, og å balansere de ulike muskelgruppene mot hverandre. Mange trener uhensiktsmessig slik at sterke muskler blir sterkere og svake muskler forblir svake. Dette gjør at kroppen belastes feil, og faren for skader og kroniske smerter øker. Andre viktige elementer i Fysio-Pilates er: styrke, fleksibilitet, holdning, pust og avspenning.

 "Etter ti ganger vil du kunne føle forskjell. Etter 20 ganger vil du kunne se forskjell. Etter 30 ganger vil du ha en helt ny kropp." (ref. Joseph Pilates)

 Pilates er styrke, uttøying og fleksibilitet og kan trenes på matte eller apparat. Hovedfokus er å bygge opp de sentrale musklene rundt midje, mage og korsrygg. Så det er god trening og hardt arbeid. Selv om det kan se rolig ut er det ikke lett å holde alle pilates bevegelsene. Felles for alle øvelsene er at når én muskelgruppe blir styrket, tøyes og strekkes en annen. Musklene blir lange og smidige.

 STYRKE/KONDISJON Kondisjonstrening med vekter i intervall. Her får en mulighet til å få opp pulsen samtidig som en får en grundig styrketrening for alle muskler i koppen. Høy puls og topp stemning!Aerobic, mosjonstrening hvor ulike gymnastiske øvelser utføres i et relativt hurtigTempo og knyttes sammen ved hjelp av moderne rytmisk musikk. Aerobic tar sikte på å forbedre utholdenheten ved å øke kroppens opptak og utnyttelse av oksygen, men gir også styrke- og koordineringstrening

INSTRUKTØRER: 

Einy Helen Høyvik Akselsen    (tlf 91873044)      - autorisert instruktør
Ingunn Bergeheim                 (tlf 93807575)       - autorisert instruktør
Rikke Due                             (tlf 98409191)

                                                                

 

 

                         

 

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu