Årsmøte Eikefjord Småbåtlag 2015

I Allhuset søndag 22 Mars Kl 18.00

Sakliste

  1. Årsmelding ved Arne Sørbø
  2. Regnskap ved Audvin Eikefjord
  3. Kontingent/Avgifter
  4. Innkomne saker
  5. Bryggefornyelse fond
  6. Gjennomgang av vedtekter
  7. Valg

Vel møtt!

Styre

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu