Eikefjord barne- og ungdomsskule

Adresse

 
Eikefjord barne- og ungdomsskule Telefon: 57 75 62 60
Postboks 83 Telefax: 57 75 62 61
6940 EIKEFJORD E-post:
  Andre nettsted: Eikefjord Skule
Rektor  
Heidi Humlestøl Aasen Telefon: 57 75 62 62
  Mobil:
  E-post:
Andre telefonnr:  
•  inspektør
•  rådgjevar
•  matr.rom
•  lærarrom
•  vaktmeistar
•  nybygg

57 75 62 63
57 75 62 64
57 75 62 65
57 75 62 66
57 75 62 67
57 75 62 68


Eikefjord b&uskule er skulen for heile distriktet rundt Eikefjord sentrum. På dagtid er alle barneskule og ungdomsskule elever fra Løkkebø til Svarthumle, Steindal til Svardal, Sentrum til Leversundet samla har. I tillegg er ungdomsskule-elevane fra Høydalane til Nyttingnes samla her.

Ute har skulen fint opparbeida område. Her er fotballbane, handballbane, sandvolleyballbane og nett for basketball. På veggen på nyeskulen er det sett opp klatrevegg. På baksida av er det aktivitetsområde med klatrestativ, hinderløype, utegrill, gamme og atrie.
Om vinteren er det fin bakke til aking og skiaktiviteter

Da skulen har den einaste gymsal i Eikefjord er skulen brukt av idrettslaget og skulemusikken på kveldstid. Skulen er også ein naturleg samlingsplass for kurs og andre aktiviteter på kveldstid

Image

 

 

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

20150815-prebe.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com