Image Eikefjord skyttarlag

 

 

Adresse
 
Eikefjord Skyttarlag  
v/Oddvar Endestad, Endestad  
6940 EIKEFJORD  mobil: 41530128
   
Leiar
Oddvar Endestad
 
Nestleiar
Eirik Endestad
 
Kasserer
Bjarte Liseth
 
Sekretær
Cathrine Holsen Gardner
 
Leiar ungdomsutval
Edgar Endestad
 

Skytetider: Dra pekeren over Skytterlagslinken til venstre og klikk på "Artikler Skytterlaget"

Medlemskontingent Eikefjord Skyttarlag:

Under 17 år: kr. 75,-
17 år og eldre: kr. 150,-

Årsavgift Grovastøylen AS (GAS):

Under 17 år: kr. 325,-
17 år og eldre: kr. 650,-

Jegertrening:

Medlemmar: Gratis
Jaktprøve: kr. 200,-

Lik og følg oss på Facebook: 

facebook.com/eikefjord.skyttarlag

Jegertrening: torsdag kl.18:00 9. mai - medio september (unnateke 30. mai).

Når medlemskontigent til skytterlaget og årskort til Grovastøylen er betalt kan du trene med oss kvar torsdag utan å betale noko meir. Du kan også trene gratis med dei andre laga når avgifta til oss og GAS er betalt.

Det er mogeleg å skyte på hjortefigur på 100m og 200m.

Det er oppsett  9 stk sjølvanvisere som kan skytes på fra 200m standplass for dei som vil prøve litt meir spennande trening.

ungdommer 600

10 klasse Eikefjord Ungdomsskule på skytedag på det nye skyteanlegget på Grovastøylen.

 

Innbydingar og påmelding til stemner:

www.skyting.net
www.skytestevne.no
www.pamelding.net
www.paamelding.no

 

 

 

Minner

Reidun Kristin Knapstad skaut det beste grunnlaget under samlagsmeisterskapen på bane i Holsen 17.-18. aug. 07. Med 98 poeng fekk ho dermed napp i grunnlagspokalen Image

Landskytterstemne i Steinkjer: Det regnar, men alle følgjer spent med på samlagskytinga Image

Nokre av jegarane våre (Bilde frå skyttarfesten 07)
Image

Ungdomsskyttarane Image

 

 

 

FJELLET

nipevatnet2.jpg

Eikefjord

sentrum-juletre.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com