Eikefjord Småbåtlag

Adresse

 
Eikefjord Småbåtlag  
v/Ronny Løkkebø Løkkebø
 
6940 EIKEFJORD E-post:
   
Formann: Ronny Løkkebø Telefon:91792284
Nest formann: Geir Tore Leversund Telefon:95080318
Kassera: Hanne Sølvi Rønnekleiv Telefon:99161361
Skrivar: Ronny Osland Telefon:97476690
Medlem: Jan Olav Endestad Telefon:95803538
Bryggesjef: Arne Jonny Leversund Telefon:47881936

 

Småbåtlaget sin viktigaste funksjon er drift og vedlikehald av Småbåthavna på Sørbøen.

Image

FJELLET

endestadnipa-utsikta.jpg

Eikefjord

20130611-kyrkja.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com