Årsmøte Eikefjord Småbåtlag 2015

I Allhuset søndag 22 Mars Kl 18.00

Sakliste

  1. Årsmelding ved Arne Sørbø
  2. Regnskap ved Audvin Eikefjord
  3. Kontingent/Avgifter
  4. Innkomne saker
  5. Bryggefornyelse fond
  6. Gjennomgang av vedtekter
  7. Valg

Vel møtt!

Styre

FJELLET

20140601-625-grunnevatnet.jpg

Eikefjord

solnedgang.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-hallen.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com