Årsmøte Eikefjord Småbåtlag 2017

På Allhuset torsdag 30 mars kl 20.00

Saksliste

  1. Årsmelding ved Ronny Osland
  2. Regnskap ved Hanne Sølvi Rønnekleiv
  3. Kontingenter/Avgifter
  4. Innkomne saker
    1. Vedtekts endringer/avstemming
  5. Valg

Vel møtt!

Styret

NB!

Oppfordrar alle medlemmer om å sende ein e-post til.        Slik at vi får oppdatert kontaktinfo.

Årsmøte vert halde kvart år innan utgangen av mars.  

FJELLET

blanipa1.jpg

Eikefjord

20150517-toget.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170401-basket.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com