Årsmøte Eikefjord Småbåtlag 2018

Torsdag 22. mars kl 20.00 Samlingsheimen på Storebru.

Saksliste

1. Årsmelding ved Ronny Løkkebø

2. Regnskap ved Hanne Sølvi Rønnekleiv

3. Kontigenter/avgifter

4. Innkomne saker

I. Innmelding Brønnøysundregister

II. Innmelding Kongelige Norske båtforbund

5. Gjennomgang av vedtekter

6. Valg

Vel møtt!

Styret

FJELLET

endestadnipa-utsikta.jpg

Eikefjord

20140816-barngraatass.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-hallen.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com