Vegvesenet skal som del i oppgraderinga i sentrum lage torg på plassen ved sida av gamle Langedalsbutikken. Eigarane av grunnen der det nye torget i Eikefjord skal ligge, Magnhild Reiakvam, Ludvik Langedal og Arve Havn, har gjort sitt til at torget no kan realiserast.

Torgplanane kunne ikkje ha vore realisert utan at desse tre grunneigarane hadde gitt opp sin del av eigedomen, og grendalaget er svært nøgd med løysinga.
– Vi kjem til å få eit fantastisk flott Eikefjord sentrum når alt er ferdig. Vegvesenet har lova at torget skal vere ferdigstilt til 21. august, slik at vi får spylt det og gjort det klart til Eikefjorddagane som startar 22. Vi gler oss veldig til fellesopninga av dagane og det nye sentrumet, seier Lars Terje Standal i Eikefjord grendalag.
I tillegg til at Reiakvam, Havn og Langedal har gitt opp grunnen sin, har sistnemnde putta 50 000 kroner i potten for å få ferdigstilt den nye møteplassen i Eikefjord sentrum. Eikefjord Grendalag har betalt inn 40 000 kroner

Kilde Firdaposten

FJELLET

hovlandstoylen.jpg

Eikefjord

20150928-komunekaia.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-sang.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com