Image

Mange forbind det gode liv i Eikefjord med alle aktivitetane som ein kan delta i eller gjere på egen hånd. Naturen ligg rett utanfor stuedøra og ventar berre på å bli tatt i bruk. Her er sjøen med gode fiskemuligheter, skogen for rekreasjon og fjellet for den som søker høyden.

På linken FjordWEB finn du sjøkart og litt info om og bilder frå fjorden

På linken "Diverse aktiviteter" til venstre finn du eit godt utvalg av dei aktivitetane som er organiserte i eller nær Eikefjord.

 

Turar i fjellet er ein svært populær aktivitet i Eikefjord, men Eikefjord er også plassert sentralt i eit område som har mange gode tilbud til dei som vil ha ei aktiv fritid eller ein aktiv ferie.

Fjella rundt Eikefjord er lett tilgjengeleg og det er mange ruter som fører opp til fantastiske utsiktspunkt. På Blånipa som er det høgaste fjellet i regionen har man utsikt frå Ålfotbreen i nord, Jostedalsbreen i aust, fjella syd om Sognefjorden og øyriket utanfor Florø. På klare dagar kan ein sjå helt ut til oljeinnstalasjonane i Nordsjøen.

Turbeskrivelse på venstremeny


Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2