Image

Mange forbind det gode liv i Eikefjord med alle aktivitetane som ein kan delta i eller gjere på egen hånd. Naturen ligg rett utanfor stuedøra og ventar berre på å bli tatt i bruk. Her er sjøen med gode fiskemuligheter, skogen for rekreasjon og fjellet for den som søker høyden.

På linken FjordWEB finn du sjøkart og litt info om og bilder frå fjorden

På linken "Diverse aktiviteter" til venstre finn du eit godt utvalg av dei aktivitetane som er organiserte i eller nær Eikefjord.

 

Turar i fjellet er ein svært populær aktivitet i Eikefjord, men Eikefjord er også plassert sentralt i eit område som har mange gode tilbud til dei som vil ha ei aktiv fritid eller ein aktiv ferie.

Fjella rundt Eikefjord er lett tilgjengeleg og det er mange ruter som fører opp til fantastiske utsiktspunkt. På Blånipa som er det høgaste fjellet i regionen har man utsikt frå Ålfotbreen i nord, Jostedalsbreen i aust, fjella syd om Sognefjorden og øyriket utanfor Florø. På klare dagar kan ein sjå helt ut til oljeinnstalasjonane i Nordsjøen.

Turbeskrivelse på venstremeny


FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

20050810-blanipa.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com