Løkkebø / Langedal / Svarthumle

Grendautval

Adresse

 
Løkkebø / Langedal / Svarthumle Grendautval  
v/Oddvar Endestad, Endestad  
6940 EIKEFJORD  
   
Leder  
Oddvar Endestad Telefon: 57 74 45 49
  Mobil:     48 23 55 15
  E-post:  
Andre kontaktpersoner:  

Nestl: Gunnvald Stegane
Kasserer: Dagfrid Humlestøl
Medl: Sollaug Sæterlid
Medl: Arild Vågane

57 74 47 79
911 41 433
951 40 771
57 74 48 72

Grendalaget Sandvik, Nyttingnes,

Steinhovden og Barlindbotten

Adresse

 
Grendalaget Sandvik, Nyttingnes, Steinhovden og Barlindbotten  
v/Bjarte Steinhovden, Solihøgda  
6940 EIKEFJORD Nettstad: Facebook
   
   

 

Høydalane Bygdelag

Adresse

 
Høydalane Bygdelag  
v/leiar Synnøve Herstad Nettstad: www.ausevik.no
   
   

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu