Løkkebø / Langedal / Svarthumle

Grendautval

Adresse

 
Løkkebø / Langedal / Svarthumle Grendautval  
v/Oddvar Endestad, Endestad  
6940 EIKEFJORD  
   
Leder  
Oddvar Endestad Telefon: 57 74 45 49
  Mobil:     48 23 55 15
  E-post:  
Andre kontaktpersoner:  

Nestl: Gunnvald Stegane
Kasserer: Dagfrid Humlestøl
Medl: Sollaug Sæterlid
Medl: Arild Vågane

57 74 47 79
911 41 433
951 40 771
57 74 48 72

Grendalaget Sandvik, Nyttingnes,

Steinhovden og Barlindbotten

Adresse

 
Grendalaget Sandvik, Nyttingnes, Steinhovden og Barlindbotten  
v/Bjarte Steinhovden, Solihøgda  
6940 EIKEFJORD Nettstad: http://steinhovden-grendalag.origo.no/-/sandbox/show?ref=mst
   
Leder  
Bjarte Steinhovden Mobil:     95 09 43 49
  E-post:  
   
Andre kontaktpersoner:  
Nestleiar:        Alex Vassbotn Mobil:     91 57 33 47
  E-post:  
Skrivar:            Magnhild Hatleseth Tlf:           57 74 81 08
  E-post:  
Kasserar:         Kenneth Standal Mobil:     97 53 91 80
  E-post:  
Styremedlem: Mary Lise Mjølkeråen Mobil:     90 80 84 81
   
Ansvarleg for utleige av grendahuset og materiell som grenda disponerer:  
Anne Lise Hopen Mobil:     99 23 79 89
  E-post:  

 

Høydalane Bygdelag

Adresse

 
Høydalane Bygdelag  
v/leiar Synnøve Herstad Nettstad: www.ausevik.no
   
Leiar  
Synnøve Herstad Mobil: 91 72 37 89
  E-post:
   
   
   

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu