Image

Adresse

 
Eikefjord Ungdomslag Telefon:
v/Einy Helen H. Akselsen, Sørgard Telefax:
6940 EIKEFJORD E-post:
  Andre nettsted:
Leder  
Einy Helen H. Akselsen Telefon: 57 74 48 38
  Mobil:
  E-post: [email protected]
Andre kontaktpersoner
Musikkgruppa:
Leif Harry Sunnarvik
 Telefon:


 

 

INFORMASJON TIL UNGDOMMAR OG FORELDRE
I ALDERSGRUPPA 13 TIL 18 ÅR.


Eikefjord Ungdomslag er ein organisasjon som har eksistert i mange år. Aktiviteten opp gjennom åra har vore noko varierande, og har siste året avgrensa seg til sporadiske arrangement og musikkgruppe.

I vår vart det valt nytt styre i laget, og vi vil jobbe framover med å få til eit breitt og variert tilbod til ungdommen. Men her er vi avhengig av å ha foreldra med oss. I haust vil det vere ope på klubblokala ”Garasja” (Gamle Eikefjord Rør)

kvar fredag kveld frå kl 20.00 til 23.30. 
kvar søndag kveld frå kl 19.00 til 22.00

Her vil det verte aktivitetar som biljard, bordtennis, musikk og ulike brettspel. Her er og muligheit for film på storskjerm. Det vil verte sal av kioskvarer og pommes frites. Det vil alltid være minst ein vaksen person til stades, men det er stort sett ungdommen sjølv som styrer kvelden.

Vi håper at foreldre til tenåringar og ungdommar vil stille seg positive bak Eikefjord Ungdomslag, og at nokon har muligheit til å stille som vakter på nokre av klubbkveldane våre. Ungdommen treng eit tilbod og ein plass å samlast. Her har ein muligheit til dette i ordna former. Dersom ein er villig til å være med å gjere ein innsats for eigne og andre sine ungdommar, ver vennleg å ta kontakt med nokon i styret. Dette vil vi verte svært gla for. Dette er heilt avgjerande for å klare å oppretthalde eit fullgodt tilbod. Dersom mange nok melder seg er det kanskje snakk om toppen eit par kveldar kvar i året.

I tillegg til faste klubbkveldar vil ein prøve å få til andre arrangement liknande det vi hadde 16.– og 17. mai. Dette kan være diskotek/festar, konsertar og turar. Her er det bare å følgje med på www.eikefjord.net for informasjon.

Eit medlemskap i Eikefjord Ungdomslag kostar Kr 200,- for sesongen. Då har ein fri inngang på ”Garasja” og til nokre av arrangementa til laget. Dersom ein ikkje er medlem må ein betale Kr. 20,- i inngangspengar på klubben. I tillegg kan ein teikne støttemedlemskap. Dette ligg pp Kr 100,- for sesongen. 
Medlemskap kan kjøpast ved frammøte på klubben.

 

Elles så tek vi gjerne imot tips og råd med stor takk !

Velkommen til alle ungdommar til våre arrangement ;-)


Med helsing
EIKEFJORD UNGDOMSLAG

Einy Helen Høyvik Akselsen - leiar   - 91873044
Anne Margrethe Endestad - nestleiar  - 97567282
Monica Karlsen   - kasserar  - 97592464
Mads Henrik Sørbø  - styremedlem - 90808874
Anne Cathrine Øren  - styremedlem - 90637552
Ole Petter Hasti Leversund - styremedlem - 96232747
Erlend Øren    - styremedlem - 96232744
Renè Spijekers   - styremedlem - 99042382
Ingunn Bergheim   - vara   - 93807575
Leif Harry Sunnarvik  - vara   - 41669806

FORSLAG TIL AKTIVITETER OG VAKTORDNING FOR HAUSTEN

 

MÅNED

 

AKTIVITET

 

TIDSPUNKT

 

ANSVARLIG

 

 

 

 

 

SEPTEMBER

 

 

 

 

 

 

 

 

Fre 05.09.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

20.00 – 23.30

Ole Petter

Søn 07.09.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

19.00 – 22.00

Torstein

Fre 12.09.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

20.00 – 23.30

Leif Harry

Søn 14.09.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

19.00 – 22.00

Rene

Fre 19.09.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

20.00 – 23.30

Einy

Søn 21.09.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

19.00 – 22.00

Monica

Fre 26.09.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

20.00 – 23.30

Anne Cathrine

Søn 28.09.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

19.00 – 22.00

Ingunn

 

 

 

 

OKTOBER

 

 

 

 

 

 

 

 

Fre 03.10.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

20.00 – 23.30

Mads Henrik

Søn 05.10.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

19.00 – 22.00

Gunvor/Vigleik

Tor 09.10.08

LAN på Allhuset

19.00 - ------

Mads Henrik

Fre 10.10.08

LAN på Allhuset

----------------

Mads Henrik

Lør 11.10.08

LAN på Allhuset

----------------

Mads Henrik

Søn 12.10.08

LAN på Allhuset

------- - 19.00

Mads Henrik

Fre 17.10.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

20.00 – 23.30

Arna/Torbjørn

Lør 19.10.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

19.00 – 22.00

Bodil/Bjørn

Fre 24.10.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

20.00 – 23.30

Irene/Atle

Søn 26.10.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

19.00 – 22.00

Hanne/Ole Jonny

Fre 31.10.08

HALLOWEEN arrangement på Allhuset

19.00 – 23.30

Anne Cathrine

 

 

 

 

NOVEMBER

 

 

 

 

 

 

 

 

Søn 02.11.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

19.00 – 22.00

Sølvi/Erling

Fre 07.11.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

20.00 – 23.30

ToveLise/Jon

Søn 09.11.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

19.00 – 22.00

Grethe/Evert

Fre 14.11.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

20.00 – 23.30

PerØyvind/Inger

Søn 16.11.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

19.00 – 22.00

Trine/Arve

Fre 21.11.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

20.00 – 23.30

Bente/Jan

Søn 23.11.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

19.00 – 22.00

Sonja/Arnstein

Fre 28.11.08

JULEBALL på Allhuset

19.00 – 23.30

Einy / Ingunn

Søn 30.11.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

19.00 – 22.00

Torstein

 

 

 

 

DESEMBER

 

 

 

 

 

 

 

 

Fre 05.12.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

20.00 – 23.30

Leif Harry

Søn 07.12.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

19.00 – 22.00

Rene

Fre 12.12.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

20.00 – 23.30

Einy

Søn 14.12.08

Klubbkveld! Spel, musikk, film

19.00 – 22.00

Monica

Fre 19.12.08

JULEAVSLUTNING – hobbykveld

20.00 – 23.30

Anne Cathrine/Einy

JULEFERIE

GOD JUL !!

 

 

Ons 31.12.08

Samling før julebukk og lignende. Oppkledning og sminking.

19.00 – 22.00

Anne Ma / Rene

 

GODT NYTTÅR!!

 

 

 

 

 

 

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2