Eikefjord Kalenderen er komt og vil bli lagt ut for sal på begge butikkane samt Bokhandelen i Florø.

Neste år er det Leiv Vasset som pryder forsida. Han var ordfører i Eikefjord kommune i krigsåra frå 1941 til 44. Ungdomslaget vil på vegne av Grendalaget gå rundt og selge kalenderen i år. Dei som er interessert kan og ta kontakt med Atle Erling Grøneng 90053141 og Kristen Breisnes 90071711

FJELLET

hovlandstoylen.jpg

Eikefjord

20150517-toget.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com