Skulemusikken har20120819-525-mat022 fått Eikeskogen som oppdrag på Eikefjord dagane i år. Vi trenger flere folk til å gi en hjelpende hånd for å kunne klare å lage grillmat til bygda.

Er det er folk som kunne tenke seg å stå en 2-timers vakt enten lørdag eller søndag eller gjerne begge dager. Lørdag mangler vi 4 vakter mellom 1300 - 1700. Søndag mangler vi 8 vakter mellom 09.30-16.00

Om det er noen som kan tenke seg å hjelpe til, kontakt Marlene Humlestøl på tlf: 90086786

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2