Litt etter kl 5 natt til torsdag fekk nødetatane melding om brann i Barlindbotn. Det var først melding om at eit bustadhus brann, men det viste seg at det var garasja som stod tett ved bustadhuset som brann. 

Brannvesenet konsentrerte seg om å hindre brannen å spre seg til bustadhuset. Når dette var sikra sløkte dei brannen i garasja. Eit uthus like ved gjekk også med i brannen.

Huseigar søkte tilflukt hos ein nabo og vart seinare på morgonen kjørt til sjekk på sykehus på grunn av ubehag.

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

20150814-kakebord.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170401-basket.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com