Laurdag 26. september inviterer Eikefjord grendalag til dugnadsfest etter eikefjorddagane. Dette arrangementet hadde ikkje vore mogleg å gjennomføre utan alle frivillige som legg ned ein stor innsats gjennom helga. Difor vil vi no samle alle som har moglegheit til å feire oss sjølv.

Dette blir ein blåtur, så det einaste de får vite er at oppmøte er på Allhuset kl. 16.00, med valfritt hovudplagg. :-)

Påmelding skjer til leiaren i den organisasjonen du jobba for. For dei som ikkje jobba for ein spesiell organisasjon skjer påmeldinga til Brigt Samdal: [email protected], 90 74 82 38

Vi håper at så mange som mogleg vil vere med oss denne dagen. 

Vel møtt! :)

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2