Vi har lenge sett at det har vore tegna merker på20151119 250 asfalt sentrum asfalten i sentrum. Torsdag kom Veidekke og la ny asfalt i krysset og sørover. Dei bytta også ut nokre mindre bøter vestover mot bensinstasjonen.
Den gamle asfalten var no så dårleg at ein kjende godt risting i husa rundt Havn Auto mår lastebilar passerte på vegen.

I Hovlandsvegen la dei ny asfalt der vatnet renn over vegen utanfor parkeringsplassen til skulen. Problemet med vatnet som renn over vegen er det ikkje gjordt noko med. Vegvaktaren har meldt inn problemet med vatnet som renn over vegen, men ikkje fått noko respons frå sine overordna.

FJELLET

endestadnipa-utsikta.jpg

Eikefjord

Sentrum-fugler.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-sang.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com