20160913 250 hallenSkanska er i god gang med fleirbrukshallen ved skulen.

Pælane er komt i jorda og det er støpt dragere som skal holde gulvet. Rør er komt i grunnen og no tilpasser ein golvet og borer hull for kvart enkelt rør.

 

20160913 600 hallen

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2