Årsmøtet i Eikefjord Skyttarlag vart avvikla på Allhuhuset søndag. 13 av ialt 147 vaksne medlemmer stilte. Den store saka var innkjøp av elektroniske skiver på syktebana. Det blei vedtatt at ein skal kjøpe elektroniske skiver når laget har finansiering i orden. Ellers blei Oddvar Endestad gjenvalgt som formann.
Etter årsmøtet var det basar og premieutdeling.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2