Share

Årsmøtet i Eikefjord Skyttarlag vart avvikla på Allhuhuset søndag. 13 av ialt 147 vaksne medlemmer stilte. Den store saka var innkjøp av elektroniske skiver på syktebana. Det blei vedtatt at ein skal kjøpe elektroniske skiver når laget har finansiering i orden. Ellers blei Oddvar Endestad gjenvalgt som formann.
Etter årsmøtet var det basar og premieutdeling.

FJELLET

20140601-625-grunnevatnet.jpg

Eikefjord

20130209-sentrum.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-sang.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com