I alle år sidan vegen gjennom sentrum til Hovland blei bygd har isen i hammaren utanfor skulen vore eit vanleg skue. Like sikkert som isen har komme har den også rasa ned utan at nokon har gjort noko med det. I dag etter skulen rasa store issvullar ned i vegbana berre ein halv meter frå skulebarn når dei gjekk heim. Før eller sidan vil nokon bli treft av desse ismassane og då vil eit spørsmål melde seg.
Kven har ansvaret for å rydde opp slik at vi får ein sikker veg?
Er det foreldra som sender ungane sine forbi denne hammaren, er det kommunen som ikkje ordnar busstransport forbi eller er det fylkeskommunen som er driftsansvarleg for fylkesvegen. Kanskje er det politiet som ikkje kjem inn i Eikefjorden og stenger vegen.
Ein ting er sikkert, her må noko gjerast før det går liv tapt

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

20140816-barngraatass.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20171105-400-styrke.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com