Har du ein draum eller tanke om å skapa noko? Har du litt tid og glød – eller ynskjer du å gjera noko saman med andre her i Eikefjord
Møt opp på Allhuset vårt 30. januar kl. 17.00. Vi held på fredag ettermiddag og kveld, og held fram på laurdagen frå kl 09.00 - til ca kl 1600

 

Program

 

Fredag 30. Januar

17.00 Opning ved Brigt
17.15 Presentasjon av deltakarane – om eigne forventningar, mål og liknande
18.00 Gjennomgang av opplegg – presentasjon av spelereglar – formulering av mål
18.30 Oppstart prosess – jobbing i verkstaden med innlagde pausar, mat og drikke
21.30 Avslutning første dag

Laurdag 31. Januar

Kl. 09.00 oppstart – gjennomgang første dag – oppstart prosjekt – konkret handling
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.00 Vidare arbeid i verkstaden
Kl. 15.30 Evaluering
Kl. 16.00 Avslutning av framtidsverkstaden

 

 

Eikefjord Grendalag

inviterer til
”Framtidsverkstad”

På Allhuset vårt 30.-31. januar 2004

Vi i Eikefjord Grendalag har eit mål:

Framtida er oss - Vi skapar miljø og fleire arbeidsplassar gjennom bruk av lokale ressursar.

Har du ein draum eller tanke om å skapa noko? Har du litt tid og glød – eller ynskjer du å gjera noko saman med andre her i Eikefjord
Møt opp på Allhuset vårt 30. januar kl. 17.00. Vi held på fredag ettermiddag og kveld, og held fram på laurdagen frå kl 09.00 - til ca kl 1600.

Målet er å få fram prosjekt som kan gjennomførast med utgangspunkt i bygda sine ressursar og i samarbeid med hjelpeapparatet i kommunen og fylket.

For å få ein god prosess er det viktig at alle som blir med set av tid til å vera med på heile samlinga.

Vi får ”dra-i-gang-hjelp” frå Eli Grete Høyvik frå Balestrand og Roar Werner Vangsnes som er tilsett hjå Fylkesmannen si Landbruksavdeling. Eli Grete har i mange år arbeidd som fylkesplanleggar, men driv i dag sitt eige firma Interplan. Ho har lang erfaring i arbeid med kreativitetsutvikling og slike samlingar som vi no skal vera med på. Roar Werner har arbeidd hjå Fylkesmannen dei siste 12 åra som prosjektleiar innan bygdeturisme og bygdeutvikling, og saman vil dei legga opp eit spennande løp for oss desse dagane.

Dei vil nytte ein metodikk som blir kalla Framtidsverkstaden. Dette er ein metode der de som deltakarar sjølv skal formulera idear, foreta prioriteringar og setja desse ut i handling. Prosessleiarane skal legga til rette for denne verkstaden. Vi skal skapa tryggleik/kreativitet gjennom spelereglar, tidsbruk og verkemidlar Og det krevst ingen forkunnskap for å vera med på prosessen.

Vi garanterar at dette skal bli moro og spennande.

Ta utfordringa og bli med!

FJELLET

endestadnipa-utsikta.jpg

Eikefjord

20150928-komunekaia.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com