Ellen og Reidar Ulfstein planlegg helsefarm som eit senter for velvære, førebygging og rehabilitering på Skredhaugane. Tirsdag startar den politiske behandlinga av reguleringsplanen. Planen er å reise eit naust og nybygg med fleire behandlingsrom. Lenger fram i tid kan det være aktuelt å bygge gjestehavn og utleigehytter.

Les meir i papirutgåva av Firdaposten

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

20130611-kyrkja.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com