ImageFirdaposten blir synleg på Eikefjorddagane 20 - 22 august. Dei har vore på ei løe og funne seg ein tohjulstraktor som skal bli med i den store traktorparaden på laurdagen. Traktoren som har stått i ro i eit tiår, nekta konsekvent å starte. Her tar Arvid Stavang første etappe nedover til kaia ved hjelp av tyngdekrafta. No skal tohjulsdoktor Helge Langeland undersøke pasienten slik at Firdaposten har eit utrykkningskjøyretøy som garantert blir lagt merke til.

Kilde: Firdaposten

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

20141015-loekkeboe.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com