Toppfotball Eikefjord arrangerer fotballkamp mellom Sogndal og Brann den 18 juli kl 16. Fotballkampen spelast på ei av dei beste grasmattene i fylket.
Slik forhold har fotballen ikkje alltid hatt. I Eikefjordkalendaren ser vi fotballkamp i fjæra på Sørbøen. Dei på Knapstad, Storebru og opp i dalen møttest på krysset på Storebru og trena der. Før bana kom i Kvalvika samlast store og små på skuleplassen og spelte der.
Fotballgruppa kom med i idrettslaget i 1971, men fotballar var sponsa av idrettslaget før den tid. Frå protokollen i idrettslaget er styresak nr 4 i 1969 henta.

" Medlemmar i Eikefjord IL har kjøpt inn ein del fotballar - i alt 4 - til bruk i Eikefjord, Styret er ikkje tilspurt. Ballane er heller ikkje betalte.
Vedtak: Idrettslaget betaler ballane. Ballane skal oppbevarast av materialforvaltaren i friidrettsgruppa. Fleire ballar må ikkje innkjøpast utan at styret på forhand har kjennskap til det."

Styret såg tydlegvis ikkje på fotball som nokon positiv tilvekst sidan friidrettsgruppa skulle passe på ballane. Ballane vart brukt og fotballmiljøet pressa på for å få eiga fotballgruppe. På årsmøte etter 1970 sesongen er sak 8 skiping av fotballgruppe. Styret har ikkje tilrådd skiping av gruppa, men årsmøtet vedtar å skipe eiga gruppe for fotball.
Sidan den tid har fotballen rulla vidare og gruppa er den med størst aktivitet i laget. Vi får håpe at laget kan komme opp at på eit nivå der dei kan eksportere spelarar til Sogndal eller Brann slik at vi kan få sjå eikefjordingar i slike toppkampar som skal spelast på stadion.

FJELLET

20140601-625-grunnevatnet.jpg

Eikefjord

20130209-sentrum.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20171105-400-styrke.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com