Soknerådet fekk inn mellom 30 000 og 35 000 kroner på innsamlingsaksjonen onsdag ettermiddag og kveld. Det gjekk over all forventning, vi har klart målet, seier Anne Marit Karstensen til Firdaposten. Tar ein med det som vart samla inn under gudstjenesta på Eikefjord dagane er totalbeløpet på ca 40 000 kr. Overskuddet vil gå til å utbedre området innanfor porten slik at det blir betre å gå også her.
Dei fleste var positive til bøssebærarane, medan andre var kritiske til at ein må samle inn pengar for å legge asfalt på ein kommunal veg.

Les meir i Firdaposten tirsdag

 

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2