Trimbua er no offisielt 20131102-250-innmeldingopna og på lørdag var det open dag med presentasjon av aktivitetane. Mange fant vegen innom treningslokalene og leder i friidrettsgruppa Andre Høyseth skreiv inn minst 15 nye medlemmar i Trimbua. I tillegg til tidlegare medlemmar i Trimbua og styrkegruppa er det no mellom 50 og 60 som kjem til å trene i desse lokala. I tillegg har Trimbua sirkeltreningar på skulen kvar tirsdag kl 20.

 

På nokre av treningane på trimbua er det påmelding og begrensa antall deltakarar på grunn av tilgjengeleg utstyr. Påmeldinga kjem du inn på ved å trykke på linken oppe til høgre på denne sida.

Instruktørane på desse treningane er Arne Odd Løkkebø, Einy Akselsen, Ingunn Bergheim, Rikke Due og Marte Hollevik.
20131102-600-instruktor

Lokala som Trimbua no har overtatt ligg sentralt til i InSpire sine gamle lokale. Det er lagt nytt golv i deler av lokala og pussa opp så det er lyst og innbydande i alle romma som Trimbua disponerer. I den største salen blir spinning, step og andre fellesprogram blir arrangert, lengre inne finn ein styrkeavdelinga med både frie vekter og stativ. I det tredje rommet er det sett opp tredemøller og romaskiner.
Sirkeltreningane på skulen er også under paraplyen til Trimbua. Her er det trening der styrkeøvingar for heile kroppen er i fokus.

Andre Høyseth var eit stort smil heile opningsdagen. Han skreiv treningskontrakter på løpande band, men ønsker sjølvsagt nye medlemmar velkommen.

FJELLET

hovlandstoylen.jpg

Eikefjord

20080816-eikefjorddagane-079.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com