10. klasse på skulen har sett seg eit høgt mål. Dei skal lage eit tema-magasin der fokus er på lokalt stoff. Behovet for kompetanse til bedriftene i Eikefjorder også tema og korleis ein kan utdanne seg for å komme tilbake til Eikefjord.

Klassen har delt seg inn i redaksjon og markedsavdeling og dei har høge ambisjonar med eit budsjettet på 200 000. Overskuddet skal gå til klassetur til heile gjengen til Scarborough på austkysten av England.

Magasinet kjem ut første veka i desember.

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

sentrum-vinter.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com