10. klasse på skulen har sett seg eit høgt mål. Dei skal lage eit tema-magasin der fokus er på lokalt stoff. Behovet for kompetanse til bedriftene i Eikefjorder også tema og korleis ein kan utdanne seg for å komme tilbake til Eikefjord.

Klassen har delt seg inn i redaksjon og markedsavdeling og dei har høge ambisjonar med eit budsjettet på 200 000. Overskuddet skal gå til klassetur til heile gjengen til Scarborough på austkysten av England.

Magasinet kjem ut første veka i desember.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2