Storvaldet i Eikefjord får vel 8000 kroner til dekking av utgifter i samband med organisering med valdet og arbeidet med å lage ei plan over forvaltninga av hjortebestanden i oområdet.

Kilde: Firdaposten

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2