Elveigarlaget i Osen har klaga vedtaket om å  gje Steinvik Fiskefarm løyve til å etablere eit matfiskanlegg i Veiesundet til Fylkesmann. Elveigarlaget viser til dei store problem  lus kan ha for utvandrande smolt. Elveigarane har gripe tak i at laksen i vassdraget er utryddingstruga med å forslå å halvere fangsten. Slike tiltak har liten verdi dersom storsamfunnet ikkje følger opp med relevante tiltak.

Les meir i Firdaposten tirsdag.

FJELLET

Strandanipa.jpg

Eikefjord

20050810-blanipa.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-hallen.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com