Elveigarlaget i Osen har klaga vedtaket om å  gje Steinvik Fiskefarm løyve til å etablere eit matfiskanlegg i Veiesundet til Fylkesmann. Elveigarlaget viser til dei store problem  lus kan ha for utvandrande smolt. Elveigarane har gripe tak i at laksen i vassdraget er utryddingstruga med å forslå å halvere fangsten. Slike tiltak har liten verdi dersom storsamfunnet ikkje følger opp med relevante tiltak.

Les meir i Firdaposten tirsdag.

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu