Ein mann frå Eikefjord er straffa med dobbelt handsamingsgeyr og debbelt gebyr for å bli godkjent som ansvarleg for ein rivejobb. Mannen oppfatta eit brev frå kommunen slik at han måtte rive huset innan ei viss tid for ikkje å bli straffa med tvangsmulkt.
Les meir i Firdaposten tirsdag.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2