Tirsdag kl 17.30 avslutta friidrettsgruppa Eikefjordkarusellen for i år. Det er kjekt å sjå så mange møte opp og prøve å konkurrere med sine eigne og andre sine resultat. Etter stevnet var det grillfest ved klubbhuset og dei som hadde deltatt på minst 3 stevner fekk medaljer. Friidrettsgruppa takker alle for oppmøte og håper at nokre av foreldra er å finne i gymnsalen med sine unge til hausten

 

Eikefjordkarusellen 2003 4.stemne, Eikefjord 17.06.03

 

Namn  f.år. 60 m 300 m lengde  2km

 

 

Andreas Domben Hopen 93 13,4 1,33 2.25m  
Andreas Hopen 94 12,1 1,16 2.47m  
Andreas Lid 94 12,1 1,03 2.47m  
Ann Renate Domben Øren 99 28,7   1,28m  
Beate Domben Øren 96 16,0 1,48 1,31m  
Brynjar Holsen 53   53,3   8,07
Eirik Ellingsund 94

12,1

  2.30m  
Eline Knapstad 95 15,1   1,97m  
Elise Havn 93 12,7   2,53m  
Erlend Akselsen 97 15,3 1,38 1,36m  
Erlend Foss Telstø 96 14,6 1,35 1,94m  
Grete Bergheim Aa 92 12,4 1,13 2,33m  
Håkon Endestad 96 15,1   1,93m  
Ingunn Bergheim 64   1,12   10,45
Karoline Akselsen 01 31,9      
Karoline Ellingsund 97  17,0 1,40    
Kristin Foss Telsø 98 18,6   1,03m  
Kristina Endestad  99 27,5   0,72m  
Kristoffer Hopen 98 17,1   1,48m  
Lise Grethe Grytten 94 14.8   1,88m  
Lone Leversund 00 31,9      
Malin Løkkebø Redal 98 17,1   1,22m  
Margunn Sunnarvik 67   56,6   8,41
Marte Leversund 94 13,8 1,26 2,24m  
Martin Redal 00 35,0      
Merethe Løkkebø  92 15,6   1,67m  
Ole Petter Havn 97 15,5   1,67m  
Per Endestad 67   54,5   8,33
Robert Buarøy 00 28,7   0,88m  
Sander Endestad 00 28,3   0,73m  
Sondre L. Ness 93     1,72m  
Stine Redal 98 18,1   1,19m  
Sølvi Langedal Ness 62       deltok
Thomas Agledal 91 12,2 1,13    
Tom Erik Havn 93 11,8   2,49m  
Tommy Buarøy  96 14,6   1,93m  
Torstein Bergheim Aa 90 10,4 1,00 3,57m

 

Trude Knapstad 94 14.5   2,11m  
Aage Aarseth 94 12,3 1,27 2,19m

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2