ImageI dag er det eksamen i norsk hovedmål for 10. klasse på ungdomsskulen. Dette gamle skulebildet frå Innigarden på Tonheimstranda skal også vere frå ein eksamensdag.
Bak frå venstre: Eksamensvakt Karl Tonheim, Milly Tonheim, Svanhild Tonheim, lærar Asbjørn Aamodt, Ella Tonheim, Hilborg Tonheim, Eksamensvakt Rasmus Hatleseth, Framme frå venstre: Olav Holsen, Norman , Olav Tonheim, Leif Tonheim

FJELLET

blanipa1.jpg

Eikefjord

20140815-kake.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-sang.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com