Også i fjor var det stor auke i trafikken gjennom Naustdalstunnelen. Veksten var på 5.5 prosent i høve til året før, dette takka være to-felts veg mellom Flora og Førde. Auken gjer at tida med bompenger blir kortare dersom Stortinget held lovnadane om å tilbakebetale dei 120 millionane som selskapet lånte til å forskottere vegen mellom Svarthumle og Brandsøy.

Les også Firdaposten

 

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu