Eikefjord ligg i indre del av Flora kommune i Sogn og Fjordane. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


Share

Eikefjord Grendalag ynskjer alle velkomne til grendamøte om Eikefjorddagane, som finn stad 17-19 august 2007. Det er no på tide å få alle gode idear ned på papiret og komme i gang med planlegginga. Vi håpar difor at så mange som mogleg finn vegen til ALLHUSET onsdag 21.mars 2007 Klokka 19:30

Det blir enkel servering. Vel møtt!

Helsing Eikefjord Grendalag

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

HALLEN

20170511-400-sang.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com