Valresultatet i Flora tyder på at Bente Frøyen Steindal fortset som ordførar. Uten oversikt over kummulering og slengere ser det ut som Eikefjord får 3 representanter frå AP, 2 frå H og 1 frå SV inn i det nye bystyret som har totalt 35 representantar. Dette er berre ein mindre enn i det gamle bystyret som talde 45 representantar.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2