Presisering kronerulling:

Alle som blir utfordra til å betale inn på felles fyrverkeri  -  vil ein delta ,betaler ein inn på Grendalaget sin konto 3775 03 61154. Vidare kan ein utfordre 5 nye personer til å betale tilsvarande. Dette ved å sende SMS til 915 20 807 med navna på dei ein utfordrar. Så sender vi i grendalaget ut SMS til dei som blir utfordra !

Løpande oppdatering på www.eikefjord.net

FJELLET

20140601-625-grunnevatnet.jpg

Eikefjord

20080816-eikefjorddagane-074.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com