Dei to bøndene på Endestad som miste fleire sauer i januar har fått katastrofeerstatning på nesten 50000 kroner. No går det 13 søyer og 10 lam omkring på bøen på Endestad. Seinare i haust skal dei kjøpe 10 - 15 livdyr. Erstatninga er for tap som ikkje skuldast rovdyr og andre klare årsaker og som ikkje blir dekt av forsikring.

Les meir i Firda tirsdag

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2