Det blir jonsokfeiring på mandags ettermiddag. Det starter med rømmegraut, dravle, kaffi og kaker på Allhuset kl 17. Deretter går det slag i slag med jonsokbrudepar med hesteskyss og tenn båling av på miljøstranda kl 20. Eikefjord Grendalag ønsker alle velkomne

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2