I dag skal hovedutval for kultur og oppvekst godkjenne romprogrammet for Eikefjord skule. Det er lagt opp til å planlegge innanfor ei ramme på 238 elevar noko som gir rom stor innflytting og ei eventuell overflytting  av elevar frå Steinhovden og Standal.

Alle klassebaser skal være på 65 kvadratmeter og lærarane skal få egne arbeidsplassar. Ein ny gymsal på min 18x33 meter er også tatt med i romprogrammet. Det ligg i korta at grenda ønskjer bygging av ei storstove i samband med denne gymsalen.

Rådmann vil ha støtte frå bystyret til å lyse ut ein arkitektkonkurrane og gjere endeleg vedtak om skulen i desember i år.

Les meir i Firdaposten tirsdag.

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2