Rådmannen legg no fram endeleg framlegg til namn på vegane i Eikefjord-området. Framlegg til namn har vore ute på ei høyring der alle grunneigarar i Eikefjord har fått høve til å uttale seg. Det har kome inn 14 høyringsuttalar. Det blir sett ein klagefrist på 3 veker for å klage på skrivemåten. Kultur- og oppvekstutvalet skal handsame eventuelle klager og gjere endeleg vedtak. For dei vegane der det ikkje er komne inn klager, er vedtaka å sjå på som endelege.

FRAMLEGG TIL VEDTAK:
1. Flora kommune vedtar desse namna på vegar i Eikefjord:
Parsell 1: Kvalvika
Parsell 2: Kvalvikdalen
Parsell 3: Hamnavegen
Parsell 4: Hovlandsvegen
Parsell 4A: Hogavegen
Parsell 5: Øvrebøvegen
Parsell 6: Knapstadbakkane
Parsell 7: Knapstad
Parsell 8: Knapstadhøgda
Parsell 9: Vikavegen
Parsell 9A: Leirvågen
Parsell 10: Indrebøvegen
Parsell 11: Skaret
Parsell 12: Sørgard
Parsell 13: Reina
Parsell 14: Storevik

adresse00


Parsell 15: Svardalsvegen
Parsell 16: Osa
Parsell 17: Steindalsvegen

adresse15-16-17


2. Det blir ein klagefrist på 3 veker på skrivemåten av namna.
Dei namna det ikkje kjem klage på, er då å rekne som endeleg vedtekne.

Les heile framlegget hos Flora Kommune

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu