Eikenøtt 4H og Standal 4H arrangerer 4H Matskule fra 5. Oktober – 9. Oktober i Eikefjord og i Standal. Matskulen byrjar klokka 9.00 og er ferdige 15.00 mandag til torsdag og fredag 12:00 til 18:00.
4H Matskule er eit ferietilbod ei veke for born og unge frå 8 til 12 år. I løpet av matskulen skal borna få gode opplevingar med sunn mat og mosjon, samstundes som dei har det kjekt! Det blir lagd stor vekt på kvar maten kjem frå, og korleis den vert produsert. I løpet av matskulen vi dra på gardsbesøk eller fisketur.
Påmelding og meir info på Kystpuls

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu