Lars Terje Standal stemte med mindretalet og mot sine to AP-koleger då startløyving til skulen var tema i formannskapet. SV ville løyve 30 mill til skulen. Dei meiner at utbygginga ved skulen kan komme i fare dersom ein utset startløyving eit år til.

Ein veit ikkje om dei gunstige statlege finansieringsordningane vil bestå. Ein veit heller ikkje om Flora kjem inn at i Robek lista og dermed kan Fylkesmannen stoppe prosjektet.

Det er venta at saka kjem opp igjen i bystyret når saka skal behandlast om to veker.

Formannskapet gjekk samla inn for ei løyving på 200 000 til ny omgang med arkitektkonkurranse og forprosjekt.

Les meir i Firdaposten torsdag.

Fjellet

Eikefjord

HALLEN

Kopirett © 2021 Eikefjord.net. Alle rettigheter reservert. Ved bruk av artikler, bilder etc. skal det refereres til Eikefjord.net med lenke.

Utviklet av Inovalight.eu