Skigruppa i idrettslaget skal no ta over drifting av anlegget på Humlestøl. Kjell Humlestøl som i alle år har gjordt ein framifrå jobb vil ikkje meir på grunn av kommmunen si behandling av gigantlinja som mest sansynleg kjem gjennom området.

Det er lite snø på Humlestøl så det er ikkje kjørt opp løype endå. Følg med på Eikefjord.net om løpet 3. januar går som planlagt.

Les også Firdaposten torsdag.

FJELLET

20060611-550-vikan08.jpg

Eikefjord

20140815-kake.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170401-basket.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com