Romjulsleiva er ei høgtideleg fotballturnering som vart arrangert fyrste gong 29. desember i det herrens år 2001. Turneringa er tufta på mimring om Eikefjord skule og gymsalen der. Mange garva fotballspelarar sit att med opplevingar i frå gymsalen som er djupt spikra inn i sinnet. Einskilde i Eikefjorden med diagnosen posttraumatisk stressliding, har ved fleire høve nemd fotballspel i gymsalen som ein av faktorane som kan ha ført til lidinga. Historier om sveitte treningsøkter, finter med påfylgande strekk og taklingar opp i ribbeveggane så blodet sprutar er mange.

Les meir hos Eikefjord-fotball

 

FJELLET

20060611-550-vikan08.jpg

Eikefjord

20150621-storebru.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20190817-400-efjdg.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com