Skulemusikken har ansvar for Eikeskogen og har laga arbeidslista for dugnadsgjengen. Her finn kvar enkelt kortid dei skal jobbe og kva dei skal jobbe med.

Antal personar pr vakt 6 8 9 10 10 10 5
1 Harry/Marit Kvalvik X-grill x-grill
2 Bjørn Øren X-svele X-penger
3 Edvin Hesjedal X-grill x-grill
4 Anita Løkkebø X -Ansv x-ansv
5 Liv T. Myrvollen X-grill X-grill
6 Marianne Kvamme X-grill x-grill
7 Ingvild Malkenes X-svele x-svele
8 Arne Odd Løkkebø X-penger x-penger
9 Birte F. Osland X-porsjoner X-porsjoner
10 Tina Agledal X-Penger X-rydding
11 Monica Karlsen X-kjøkken X-kjøkken
12 Marita Tonheim X-kjøkken X-kjøkken X-kjøkken
13 Mona Standal X-penger X-penger
Wenche Kvalvik X-kjøkken X-kjøkken
Kristina Endestad X-kjøkken X-kjøkken
Lidvar Hesjedal X-kjøkken X-rydding
Iris Agledal X-kjøkken X-rydding
Karl Arne Rimmen X-rydding
14 Liv Trones X-grill X-grill
15 Ann Renate Øren X-svele X-svele
16 Marlene Humlestøl X-penger X-porsjoner X-porsjoner
17 Joakim Barlund X-porsjoner X-porsjoner
18 Trym Rimmen X-grill X-Grill
19 Inger Johanne Sørbø X-porsjoner X-porsjoner
20 Nikoline Liseth X-svele X-penger
21 Berit Tungland Sørbø X-svele X-svele
22 Anne Margrethe x -ansv X-Ansvar
23 Arna Hopen X-Ansvar X-ansvar
24 X-rydding
25
26
27
28
29
30
31
32
Første vakt skal gjere klart og starte salget. Siste vakt avslutter salget og rydder opp mat og utstyr.
Gul vakt er ansvarsvakt - og den som skal kontaktast v/problem
Matbodene opnar kl 12.00 og stenger kl. 16.00
Sundag 19.aug 2012 kl.09.30 Kl.11.00 Kl.12.00 Kl.13.00 Kl.14.00 Kl.15.00 Kl.16.00
Antal personar pr vakt 3 8 11 11 11 10 6
33 Tormod Knapstad X-grill X-grill
34 Margunn Eikås X-grill X-grill
35 Elisabeth Bjørgo X-kjøkken X-kjøkken
36 Rune Endestad? X-rydding
37 Bjørg Liseth X-grill X-grill
38 Marlene Humlestøl X-porsjoner X-porsjoner
39 Birte F. Osland X-penger X-porsjoner
Bodil Øren X-grill X-grill
40 Anita Løkkebø X-kjøkken X-penger
41 Marita Tonheim X-porsjoner X-porsjoner
42 Kristina Endestad X-kjøkken X-kjøkken
43 Jeanette Sørbotten X-svele X-svele
44 Lidvar Hesjedal X-penger X-rydding
45 Tore Øren X-grill X-grill
46 Ann Renate Øren X-porsjoner X-kjøkken
47 Wenche Kvalvik X-porsjoner X-rydding
48 Liv Myrvollen X-grill X-rydding
49 Maja Fraas X-Svele X-Svele
50 Inger Johanne Sørbø X-rydding
51 Mona Standal X-rydding
52 Vigdis H. Øren X-kjøkken X-kjøkken
53 Runar Grimelid X-penger X-porsjoner
54 Karl Arne Rimmen X-kjøkken X-kjøkken
55 Monica Karlsen X-kjøkken X-kjøkken
56 Kathrine Løkkebø X-penger X-penger X-rydding
57 Anne Marit Karstensen X-kjøkken X-kjøkken
58 Kjell Humlestøl X-grill X-grill
59 Ingvild Malkenes X-penger X-penger
60 Anne Margrete Øren X-Ansvar X-Ansvar
Sofie Øren X-Penger X-Penger
Mona Johannesen X-svele X-Svele
62

FJELLET

blanipa1.jpg

Eikefjord

20150814-kakebord.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20171105-400-styrke.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com