No er vi lei å vente på utbetring av skulevegen, seier Trine Hovland til Firdaposten.

Strekninga Eikefjord skule til Kvalvik har lenge vore lova ei utbedring, men kjem ikkje høgt på prioriteringslistene. Hovland krev fortau langs heile strekninga og viser til ulykkene langs strekninga. For ei lita tid sia fall ei jente utfor brua og ned i ura.

Årsaka til manglande sikring skal være liten trafikk. -Gjennom heie året vert denne skulevegen nytta av 40 born, i tillegg vert vegen nytta av dei som bruker idrettsanlegget i Kvalvik, seier Hovland vidare.

Firda Billag har mellom anna passering av store bussar heile 32 gonger i døgnet, i tillegg kjem all varelevering og anna trafikk.

FJELLET

blanipa1.jpg

Eikefjord

20140816-barngraatass.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-hallen.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com