Vi har nettopp gjennomført dei 11. Eikefjorddagane, med publikumsrekord. Dette arrangementet hadde ikkje vore mogleg å gjennomføre utan den enorme dugnadsinnsatsen som vert lagt ned av lag, organisasjonar og privatpersonar. Truleg har det aldri vore så mykje folk i dugnadsarbeid som i år.

Eikefjord grendalag er svært takknemlege for den innsatsen folk har lagt ned, og ønskjer med dette å invitere til dugnadsfest 7. september kl. 20.00.

 

Arrangementet er lagt til Koriander si jubileumsfeiring på Langedalsbua.

Deltakarane får då varm mat med noko å drikke attåt, konsert og dans.

 

For påmelding kontakt:

Anders Ole: e-post: tlf. 90 73 24 01

Mona: e-post: tlf. 41 51 38 65


Vi ønskjer alle hjarteleg velkomne til dugnadsfest!
J

FJELLET

20140601-625-grunnevatnet.jpg

Eikefjord

20041010-sentrum.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com