Paret som mista fotokameraet sitt i Eikefjord blei overlykkelige når dei fekk beskjed frå Hans Endestad at kameraet var spora opp. Ei ærleg sjel hadde levert kameraet inn på In-spire og når det vart etterlyst på Eikefjord.net søndag varte det ikkje lenge før Hans fekk beskjed om at det låg eit kamera på In-spire.
Ved kryss-sjekk av kameratype og bilder kunne det tyske paret konstatere at det var deira kamera. Hans forklarte at slik er det i Norge, ærlege folk som hjelper kvarandre.

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

solnedgang.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170517-400-toget.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com