Velkomne til EIKEFJORD  ”Sprell levande” hausten 2013 

Merk ny dag :  
                 
              ANNAKVAR TORSDAG I EIKEFJORD KYRKJE
       
kl 17.30 – 18.30 Partalsveker f.o.m. 5. september

 

Sprell levande dagar: 5.09,  19.09,  3.10,  17.10,  31.10 ,  14.11,   28.11,  12.12 


Samlingane er ein del av trusopplæringa, med bibelforteljingar, song, leik og aktivitetar. Spørsmål til , Tlf kyrkjekontoret 57 75 25 30, Kari Oline.

FJELLET

20060611-550-vikan08.jpg

Eikefjord

20150814-kakebord.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20171105-400-styrke.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com