200 årsjubileum for Eikefjord kyrkje 22.september

Sogn og Fjordane fylke 250 år

Eikefjord kyrkjelyd og soknerådet har gleda av å invitere til kyrkjefest:20130421-250-kyrkja

Jubileumsgudsteneste kl.1100 i Eikefjord kyrkje med biskop Halvor Nordhaug og prost Reidar Knapstad og lokale prestar. Organist Lisbeth Hovland, musikere, Koriander og kor frå Eikefjord skule. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes helsar i samband med fylkesjubileet. Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet.

Festsamvær etter gudstenesta på Allhuset med matservering og helsingar (ordførar), ymse program og kulturelle innslag, konfirmantjubilantar og møte med tidlegare tilsette. Hjartleg velkomne til feiring av kyrkja vår!

FJELLET

20060219-400-efj_st.jpg

Eikefjord

20141015-loekkeboe.jpg

Eikefjord ligg i indre del av Kinn kommunen nord på Vestlandet. Bygda ligg inst i Eikefjorden og har tofelts veg til Florø (25km) og Førde (33km). Det er gode busstilbod mellom dei to byane.

Eikefjord Barne- og ungdomsskule ligg i sentrum og har 15 - 25 elevar på kvart av dei 10 klassetrinna. Barnehage med 3 avdelingar ligg også i gangavstand frå sentrum.

Eikefjord ynskjer alle hjarteleg velkommen til å busette seg i bygda. Med sin sentrale plassering, vakre natur og gode servicetilbod i nærområdet er Eikefjord ein god plass å bu. Her kan ein finne roen i kvardagen med korte avstandar til ulike aktivitetar og servicetilbod, inkluderande bygdesamfunn og god infrastruktur til store arbeidsmarknadar. - Les meir på info


HALLEN

20170511-400-hallen.jpg

Opphavsrett © eikefjord.net
Utviklet av Tunanor.com